Press "Enter" to skip to content

Zračenje iz mobilnog telefona i antena uništavanju našu DNK i stvaraju rak

Znate li koliko vas zrači mobilni ili kućni WiFi? Znate li kako zračenja iz antena utiču na ljudski DNK? Za sve one koji negativni uticaj iz elektronskih uređaja smatraju običnom teorijom zavere bez ikakve veze sa istinom donosimo najnovija naučna otkrića koja pokazuju vezu između novootkrivenih svojstava DNK i bežičnih tehnologija.

DNK ima svojstva fraktalnih antena

Prve fraktalne antene su se počele koristiti na famoznom polju pored Gakoni na Aljasci na kojem je instaliran HAARP. Nakon decenije minimalizacije, fraktalne antene možemo naći u kombinaciji sa RFID čipovima u robi široke potrošnje do kućnih antena za hvatanje televizijskog programa te unutar mobilnih telefona koji sadrže tanke fraktalne antene instalirane unutar samog kućišta uređaja.

Masivne fraktalne antene u Gakoni na Aljasci, postrojenje HAARP.

2011., godine naučni tim na čelu s dr. Martinom Blankom je otkrio da je ljudska DNK fraktalna antena. Blank je jedan od najvećih svetskih istraživača na polju celularnih i molekularnih efekata koje stvaraju EM polja. Njegovo otkriće je objavljeno u International Journal of Radiation Biologi pod nazivom: „DNA is a fractal antenna in electormagnetic fields.“

Različite vrste minijaturnih i super-tankih fraktalnih antena koje se koriste u elektronskim uređajima.

U pomenutoj studiji se pokazalo kako DNK ima dve strukturalne karakteristike fraktalnih antena: elektronsku kondukciju i samo-simetriju. DNK nalikuje velikoj neprekinutoj spirali sa brojnim „odeljcima“ koji u potpunosti izgledaju kao delići svake kompleksne fraktalne antene. Iako su se još pre tri decenije naučnici poput Poppa i Garjarjeva bavili bio-fotonika i protokom informacija u i iz DNK, smatrajući je biološkim internetom, do sada niko nije mogao dokazati kako zapravo DNK prima i odašilja „podatke.“ Blank studija je takođe otkrila kako naša DNK izuzetno reaguje na elektromagnetna polja, i to u puno većem obimu nego li druga tkiva unutar našeg tela. Dr. Blank je u svom govoru pod nazivom „The Health Effects of Electromagnetic Fields“ koji je održao krajem 2010., godine u Commonvealth Clubu u Kaliforniji, potvrdio kako je izuzetno zabrinut zbog stalnog mikrotalasnog zračenja sa kojim se bombarduje naš genetski materijal.

Studija Univerziteta Kolumbija je posebno interesantna jer pokazuje kako su interakcije između DNK i EMF-a (elektromagnetnog polja) te RF-a (Radio frekvencija) negativne. Kada se DNK našla u dodiru sa EMF-om i RF-om, prvo su se pojavili visoki nivoi stresnih proteina u heliskima DNK, a nakon toga su naučnici posmatrali kako se spirale DNK razdvajaju i raspadaju. Drugim rečima ne-ionizrajuće zračenje uništava ljudsku DNK. Blank smatra da se glavni razlog za takvu burnu reakciju može pronaći u kompaktnoj strukturi nukleusa DNK i naravno njenih svojstava fraktalne antene.

Kućna fraktalna antena, za prijem televizijskog programa.

Ljudska DNK je najburnije reagovala na ELF-ove (extreme lov frekuencies) ili radio talase ekstremno niske frekvencije, iako su efekti slični kao i u drugim oblicima RF i EMF zračenja, u slučaju ELF-ova reakcije su postajale puno kompleksnije.

U zaključku Blankove studije stoji kako DNK reaguje na zračenja iz okoline te da je povećanje različitih vrsta zračenja siguran razlog u povećanju kancerogene epidemiologije, kao i različitih varijacija u hemijskoj revoluciji u pradavnoj geološkoj istoriji.

Jednostavnim jezikom rečeno povećanje broja kancerogenih oboljenja možemo zahvaliti različitim zračenjima iz okoline koja su oštetila i još uvek oštećuju našu DNK.

Naučna analiza objavljena krajem 2010., godine pod nazivom: „Non-Thermal Effects and Mechanisms of Interaction Betveen Electromagnetic Fields and Living Matter“ je dodatno pokazala mehanizme i uticaje EMF-a na živo tikivo i DNK.

Bežična tehnologija

Industrija mobilnih telefona je napravila studiju u 13 zemalja u kojoj se pokazalo kako se za 40% povećava rizik od dobijanja raka mozga u slučaju da korisnici provedu telefonirajući više od 1640 sati. U nezavisnom istraživanju iz 2007., godine, koje je obavio tim iz Švedske je otkriveno kako se za 540% povećava rizik od dobijanja raka ako se mobilni telefoni koriste više od 2000 sati.

Dr. Devra Davis iz Environemntal Health Trusta, autorka dela „Disconnect – The Truth About Cellphone Radiation“ se isključivo bavi izučavanjem opasnosti od zračenja izazvanih mobilnim telefonima. Ona je u početku bila potpuni skeptik u pogledu opasnosti od mobilne telefonije no nakon skupljanja toksikoloških i epidemioloških dokaza njeno mišljenje se promenilo i ona danas u svojim brojnim predavanjima prenosi slijedeću poruku:

„Svet se treba osloboditi od mobilne telefonije, ne samo da je ova tehnologija opasna, ona je smrtonosna. Biološko dejstvo mobilnih telefona na ljudsko telo ne leži u jačini signala već u njegovoj eratičnoj prirodi koja uništava rezonancu DNK i njenu mogućnost obnavljanja. Ovo je i najjednostavniji razlog zašto mobilna tehnologija stvara kancerogena oboljenja. „

Svetska Zdravstvena Organizacija je zračenje mobilnih telefona svrstala u kancerogeno zračenje

Smatra se kako danas postoji 5,9 milijardi korisnika mobilnih telefona, to je otprilike 87% ljudske populacije. 03.05.2011. godine, SZO i IARC (International Agenci for Research on Cancer) ili Internacionalna agencija za istraživanja raka, su priznale kako mobilna telefonija zaista uzrokuje rak, te su zračenje iz mobilnih telefona stavili u 2B rizičnu grupu za ljude. Klasifikacija se obavlja na takav način da se izučavaju povećanja u broju kancerogenih bolesti koja su nastala pojedinim uticajima, u ovom slučaju uz pomoć zračenja iz mobilnog telefona.

Prikaz termalne radijacije iz mobilnog telefona na ljudski mozak. S leva vidite uticaj na dete od pet godina, u sredini je uticaj na mozak deteta starog 10 godina, a se desne strane je uticaj na mozak odrasle osobe.

U istraživanju koje je objavljeno 2008., godine je otkriveno kako su trudnice i njihova nerođena deca posebno osetljiva na zračenje iz mobilnog telefona. Naučnici su analizirali 13 hiljada dece i otkrili su kako je zračenje iz bežične tehnologije uzrokovalo brojne probleme za vreme trudnoće te da se povećao rizik od poremećaja koji izazivaju hiperaktivnost, nedostatak pažnje, probleme sa emocijama, stvaranjem i održavanjem veza sa ljudima i druge bihevioralne anomalije. Rizik je postajao još veći ako su deca koristila mobilne telefone pre navršene sedme godine života. Sve trudnice koje su koristile mobilne telefone su imale 54% povećan rizik od različitih fizičkih i psihičkih anomalija u zdravlju i razvoju njihove dece. Statistika iz istraživanja izgleda ovako:

– 80% veći rizik da će deca, zbog majčinog korišćenja mobilne tehnologije, imati bihevioralne probleme.

– 25% veći rizik da će imati emocionalne probleme.

– 34% veći rizik da će imati probleme u relacijama sa vršnjacima.

– 35% veći rizik da će imati problema sa hiperaktivnošću.

– 49% veći rizik da će imati problem sa pažnjom

Više informacija o dokumentarnim filmovima, tekstovima i naučnim radovima vezanih na temu štetnog  elektromagnetnog zračenja možete pogledati na sajtu  Enviromental Health Trust https://ehtrust.org/films-on-cell-phone-radiation-cell-towers-and-wireless/ 

Na Orgonit shop sajtu se možete informisati i pročitati tekstove o izvorima elektromagnetnih zračenja i na koji način utiču na zdravlje ljudi i na naše okruženje u kom živimo. Pored blogova preporučujemo da posetite naš Youtube kanal na kom možete pogledati preko 50 video klipova na temu orgonit iskustava, orgonske energije kao i iskustva sa elektromagnetnim zračenjima.

Na sajtu možete videti sve orgonit cene, iskustva korisnika orgonita, kao i sve orgonite koji su u prodaji. Takođe, možete videti detaljan opis za sve kategorije, kao i proizvode poput orgonit privezak, orgonit piramida, orgonit ogrlica … kao i sve orgnit cene i aktuelene orgonit cene na popustu. Možete nas pratiti na Facebook-u i Instagram-u gde redovno objavljujemo novosti vezane za nove orgonit akcijske cene, orgonit prodaju, iskustva korisnike i sl.

U „Blog“ kategoriji web sajta možete pročitati tekstove na temu elektromagnetnih zračenja, a ukoliko želite da pročitate istraživačke radove na temu orgonske energije, načina delovanja orgonita kao i dostignuća dr Vilhelm Rajha preporučujemo vam da posetite odeljak „KNJIGE“ na web sajtu gde možete besplatno preuzeti i pročitati knjige:

  1. O Vilhelm Rajhu i orgonskoj energiji
  2. Operation Paradise
  3. Orgone and Orgonite Dossier
  4. Jon Logan – Bioenergy and Orgone Matrix Material 2005

KUPUJTE SIGURNO Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih ili skrivenih troškova. Orgonit shop maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama.
EnglishRussianSerbian